Met nieuwe rassen kwalitatieve stap vooruit

Tholen – Qua productie presteren de nieuwe Axia Vegetable Seedsrassen
Xandor en Prunax minimaal gelijk aan de hoofdrassen, vertelt
Michel de Winter. “Het onderscheid zit vooral in de kwaliteit. Daarmee
zetten we een stap vooruit.” Volgende week, op 5 april, houdt het bedrijf
een open dag in de nieuwe belichte demokas.
In de belichte demo aan de Monikkenweg in Naaldwijk staan de nieuwste
rassen van Axia in het grove, middel en pruimtomatensegment. Er zijn
afgelopen november 13 nieuwe grove trostomaten, 8 middeltrostomaten
en 3 pruimtomaten geplant. Op de open dag is er speciale aandacht voor
grof-tros ras Xandor en Prunax.

Met nieuwe rassen kwalitatieve stap vooruit 1

Met nieuwe rassen kwalitatieve stap vooruit 2

Xandor – grof tros

“Xandor heeft een donkerrode kleur, goede smaak en sterke groene
delen”, vertelt Michel. Het ras staat dit seizoen op een paar hectare onder
de belichting en gaat op 15 hectare het onbelichte seizoen in. “Qua kilo’s
voldoet-ie aan de standaard, maar het is vooral de kwaliteit waar je ‘m
aan herkent. Dat is het sterkste punt. Hiermee willen we wereldwijd de
nieuwe standaard zetten.”

Met nieuwe rassen kwalitatieve stap vooruit 3

De belichte demo vlak na het planten

Prunax – pruim
Ook bij Prunax is dat de doelstelling. Prunax is aan de tros en los te
oogsten en is te herkennen aan de karakteristieke Roma vorm. “Het
productieniveau ligt minimaal gelijk aan de standaardrassen. Het is vooral
een kwalitatieve stap vooruit die je maakt”, vertelt Michel. “Tijdens de
oogst, maar ook in de keten: tot aan de supermarkt en de consument aan
toe is de houdbaarheid goed en de presentatie opvallend.”

 
Specialties en smaaktomaten
Met de belichte demo wil Axia Vegetable Seeds inspelen op de wereldwijd
groeiende markt van belichte teelt. Die belichte teelt staat volgende week
dan ook centraal, maar er is ook aandacht voor de andere producten.
Tijdens de open dag worden de presentatiemogelijkheden van een aantal
nieuwe kleuren, smaaktomaten en specialties geshowd.